Sapiens

Revista Sapiens

La revista de cultura i història Sàpiens manté una relació amb el Port de Barcelona des de l'any 2013 que ha donat com a fruit una sèrie de reportatges dedicats a donar a conèixer el Port i el transport marítim, explicat sempre pels seus protagonistes.

Sàpiens també ha publicat reportatges extensos sobre la història del Port de Barcelona, com és el cas del redactat pel seu 150 aniversari, i sobre aspectes destacats del comerç internacional, com el dedicat a explicar la història del contenidor.

 

 

Revista Descobrir

Descobrir Catalunya és una revista de turisme i viatges, que es publica mensualment i que, amb una acurada fotografia, conté reportatges especialitzats en la geografia catalana.

Descobrir Catalunya ha dedicat monogràfics al Port de Barcelona, especialment sobre les seves iniciatives mediambientals i de sostenibilitat.

 

 

Butlletí d'Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica

L'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya va néixer l'any 1979 de l'interès d'un grup d'enginyers industrials en el si de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya per dotar Catalunya d'un Museu de la Ciència i de la Tècnica, cosa que es va aconseguir el 1984.

El seu butlletí és l'eina més coneguda de comunicació entre els socis i s'edita ininterrumpidament des de fa més de vint anys i hi ténen cabuda, a més de les notícies inherents a l'Associacio, tot tipus d'articles referents a l'arqueologia industrial no només de Catalunya sinó d'arreu del món. És sens dubte, un referent el el món de l'arqueologia i comparteix per igual el caire informatiu i reivindicatiu.