Dia del Patrimoni

Dia Internacional del Patrimoni Mundial Cultural i Natural

El 16 de novembre del 1972, es firmava a París la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, que sostenia les bases per desenvolupar la declaració dels béns patrimonials mundials amb protecció. En total existeixen 1.007 béns declarats patrimoni mundial, repartits per 161 països, dividits en 3 categories: béns culturals, naturals i mixtos.

Dintre del territori català tenim diversos béns declarats patrimoni mundial, com per exemple l'obra de Gaudí, el Palau de la Música, l'Hospital de Sant Pau, les esglésies romàniques de la Vall de Boí o el Monestir de Poblet. Al territori espanyol, el jaciment d'Atapuerca, el Camí de Santiago o el conjunt del Generalife i l'Alhambra són dels més coneguts dintre d'aquesta catalogació.

Aquesta catalogació no és l'única que rep el patrimoni cultural, la legislació de cada país i, en el nostre cas, la comunitat autònoma regeix la protecció de cada bé i en fa la classificació que considera. A Catalunya, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català classifica les diferents categories de catalogació entre BCIN (béns culturals d'interès nacional) i els béns catalogats, ja siguin béns mobles i immobles.

Totes aquestes consideracions ens permeten la protecció i salvaguarda del patrimoni, vetllar per la seva conservació i fer la difusió necessària per promoure el coneixement de la nostra cultura i història.

Des del Port de Barcelona, existeix la voluntat d'unir esforços per posar en valor el patrimoni i la cultura marítima.

Des de fa temps, ens encarreguem de la catalogació i salvaguarda de la nostra col·lecció de més de 700 objectes. Una col·lecció de tipologia molt diversa, amb objectes nàutics, models, maquetes, obres pictòriques, fotografies, etc. A més, també gestionem la col·lecció del Col·legi de Pesadors i Mesuradors de Barcelona, que tenim en cessió des de l'any 2015.

Dintre de les nostres funcions tenim dues branques d'actuació. Per una banda, la de catalogar i conservar les col·leccions en propietat i en cessió, realitzant tasques d'inventari, conservació preventiva i restauració i, per una altra banda, tasques de difusió i promoció del patrimoni, realitzant exposicions i activitats entorn l'art i el patrimoni vinculats a la temàtica que ens ocupa.

Per a aquest dia especial, el Dia Internacional del Patrimoni, volem presentar-vos un vídeo on podreu conèixer millor els nostres objectius, i us explicarem el procés de restauració d'un quadre especial de la col·lecció, Pescadors treballant a la llum de la lluna, de Segundo Matilla, datat de l'any 1900. L'obra va ser restaurada el 2013 al Centre de Restauració de Béns Mobles.