Activitats - Conferencia Patrimoni

Conferència de Patrimoni Cultural del Port de Barcelona

  • Títol activitat: El Patrimoni Cultural del Port de Barcelona: testimoni del seu esdevenir al llarg del temps
  • A qui va dirigit: públic nacional i internacional interessat en arqueologia industrial i patrimoni portuari
  • Data: 21 de novembre de 2019
  • Lloc: Museu del Port de Tarragona
  • Descripció: comunicació sobre la importància de les col·leccions del patrimoni cultural del Port de Barcelona i la seva difusió com un dels pilars fonamentals del Projecte cultural Port-Ciutat.

Comunicació sobre el Patrimoni Cultural del Port de Barcelona: testimoni del seu esdevenir al llarg del temps

Tarragona, 21 de novembre de 2019
Museu del Port de Tarragona

Fotos cedides per Port Tarragona

En el marc de les jornades que realitza l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i de l'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), ha tingut lloc les XI Jornades, sota el títol "Patrimoni portuari i de les indústries vinculades als ports".

La responsable del departament de Patrimoni Cultural del Port de Barcelona, Mònica Gutiérrez, ha pronunciat una comunicació sobre la importància del patrimoni cultural marítim com a testimoni de la història i ha evidenciat el compromís del Port de Barcelona per impulsar la seva difusió dins del marc del projecte cultural port-ciutat que s'està portant a terme.

La Jornada s'ha celebrat al Museu del Port de Tarragona, del 21 al 23 de novembre de 2019 i ha comptat amb l'assistència de públic vinculat a l'àmbit marítim i portuari i la representació d'autoritats de l'AMCTAIC, de la Generalitat de Catalunya i dels ports de Tarragona i Barcelona, entre d'altres.

Aquesta és una actuació que inicia les futures activitats que es realitzaran des del departament, amb l'objectiu de potenciar i difondre el patrimoni marítim que depèn de la seva gestió.