Intervencions Patrimoni

Intervencions de conservació preventiva i restauració de les col·leccions patrimonials

L’Autoritat Portuària de Barcelona gestiona un fons molt divers de béns patrimonials. Una de les principals actuacions és vetllar pel bon estat de conservació dels béns i per garantir aquest fi, es realitzen revisions periòdiques i intervencions de conservació preventiva i restauració.

Mostra de les tasques d’inventari i documentació d'una part de la col·lecció de béns patrimonials. Any 2023.

 

Mostra de la restauració de dues àncores de ferro de grans dimensions a la glorieta del moll de Sant Bertran. Any 2023.

 

Mostra de les tasques que fan al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya del patrimoni del Port de Barcelona. Any 2023.