Transformació Port Vell

Port Vell: la transformació de port industrial a port històric

El Museu Marítim de Barcelona va organitzar quatre taules rodones amb testimonis de l'evolució del Port Vell sota el títol "Port Vell: la transformació de port industrial a port històric". Aquestes taules rodones van tenir lloc entre el 17 de novembre i el 2 de desembre de 2022.

Al final dels anys 80 i principis dels 90 es va definir la partició conceptual del Port de Barcelona en tres ports: el de ciutat, el comercial i el logístic, donant pas així a la creació del Port Vell i la ZAL (la plataforma logística del Port de Barcelona). La transformació de part del port industrial en port ciutadà va ser una de les primeres del món.

La concepció i execució del projecte va ser un llarg camí no exempt de dificultats. En diferents sessions es va dialogar amb alguns dels protagonistes d'aquesta transformació, tot explicant i comentant entre ells com va anar, com es va gestar i desenvolupar aquest procés de transformació que va afectar la fisonomia de la ciutat, i ha fet canviar la visió i relació dels ciutadans amb el mar.

Concepció del projecte. De juny de 1985 a març de 1987.
Participants: Santi Bassols, Joan Alemany, Pere Caralps i Adolfo Romagosa

Gestió del projecte. De març de 1987 a setembre de 1994.
Participants: Josep Munné, Santi Bassols, Joan Alemany, Pere Caralps i Adolfo Romagosa

Execució del projecte i la gestió del territori.
Participants: Josep Munné, Santi Bassols, Joan Alemany, Pere Caralps i Adolfo Romagosa

La visió del procés des de Puertos del Estado i des de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
Participants: Luís Montero i Adolfo Romagosa