Torre del Rellotge

Torre del Rellotge

  • Títol activitat: La restauració del segon mecanisme del rellotge
  • A qui va dirigit: a tots els públics
  • Data: Juny de 2022
  • Descripció: Durant el 2022, es celebra el 250 aniversari de la torre amb diverses activitats i actuacions, una d'elles la restauració del rellotge antic de la torre.

De Llanterna a Torre del Rellotge

Vers el 1477 començà la construcció de la infraestructura portuària de Barcelona. L'actual moll de Pescadors, als segles XVI i XVII estava al mig del mar, a més de 600 metres de la façana marítima de la ciutat. Durant tres segles, el port anava avançant amb diverses construccions, fins que l'any 1772, amb el creixement del tràfic marítim de l'època, es van ampliar els límits portuaris i a l'extrem del braç de ponent del dic, avui moll de Pescadors, es va construir aquesta torre com a far.

Al principis del segle XX, la constant evolució de la infraestructura portuària va fer que la llanterna de 1772 perdés el seu sentit de senyalitzar l'entrada del port fins al punt que es va proposar la seva desaparició.

Finalment, la Junta d'Obres del Port va decidir conservar-la pel seu valor històric i només enderrocar els edificis que envoltaven la torre, Capitania, Sanitat i diversos magatzems. L'any 1912 es va substituir la càmera del far per un gran rellotge de quatre esferes. El rellotge original fou muntat per Josep Besses, rellotger de la Reial Acadèmia de les Ciències.

Aquesta estructura que es conserva avui dia i es coneix popularment com a torre del Rellotge, és l'element arquitectònic més antic del Port de Barcelona. Durant el 2022, es celebra el 250 aniversari de la torre amb diverses activitats i actuacions, una d'elles la restauració del rellotge antic de la torre.

El rellotge

El rellotge conservat i que actualment podem veure al rebedor de la torre, és de Manufacturas Blasco, empresa dedicada a la rellotgeria a la localitat de Roquetes (Baix Ebre, Tarragona), fundada el 1921. Poca informació tenim sobre la procedència d'aquest mecanisme de rellotge, però les referències i similituds trobades amb altres mecanismes de la mateixa època i de la mateixa empresa ens fa pensar que la seva construcció i col·locació és probablement anterior a 1960.

El rellotge està constituït per diversos elements de ferro i altres aliatges de coure, així com fusta. Abans de la intervenció, presentava abundants restes de greix propis del seu ús i manteniment, factor que atreia i provocava l'adhesió de la pols i la brutícia. Aquestes restes de greix i pols emmascaraven la superfície de la maquinària i feien poc distingibles els diferents metalls que conformen la maquinària, el ferro i el llautó i altres detalls com etiquetes, la policromia, etc. L'esfera de ceràmica esmaltada també contenia força brutícia i greix, i en dificultava la lectura.

L'oxidació i corrosió eren degradacions presents també a l'objecte, per la seva proximitat a les sals de l'ambient marí i a la humitat elevada.

Cal destacar que el rellotge es troba incomplet, ja que presenta el trencament i desaparició dels pèndols.

Fotografies abans de la restauració. Pol Camps i Ramon Maroto. APB 2022
 

Davant de les degradacions mencionades anteriorment i la voluntat d'ensenyar el patrimoni cultural del Port s'ha vist necessària una intervenció de restauració a principis d'aquest any.  La intervenció de conservació-restauració ha consistit a tornar un millor aspecte a la peça i a garantir-ne la futura conservació, amb una mínima intervenció:

  • Neteja mecànica en sec: neteja superficial  de l'objecte mitjançant paletines i aspirador per eliminar la pols i brutícia menys adherida i més superficial.
  • Neteja química: és un tipus de neteja més profunda que la primera, l'objectiu és eliminar el greix i la brutícia més adherida que amb aspiració no s'ha aconseguit retirar. S'ha fet el test de dissolvents amb dissolvents de menys a més efectivitat segons els últims estudis de conservació-restauració, per trobar el millor mètode de neteja, respectant l'obra i la seva policromia. Durant el procés de neteja s'ha observat amb deteniment que el dissolvent no afectés  la policromia o les capes superficials del metall. El fet que els metalls es vegin afectats per la humitat ha fet descartar tractaments aquosos per a les neteges.
  • Eliminació de la corrosió: eliminació dels focus puntuals d'òxids i corrosió del metalls per mitjans abrasius mecànics suaus i mitjans, segons la zona a tractar.
  • Inhibició de la corrosió: s'ha aplicat només a les zones on la corrosió era evident. La finalitat d'aquest procés és el de parar l'efecte de la corrosió perquè no s'estengui i afecti la resta del ferro.
  • Capa de protecció final:  s'ha utilitzat una resina sintètica i superficialment una cera microcristal·lina especial per a aquest tipus de metalls i evitar, així, l'oxidació en altres punts que avui es troben en bon estat de conservació. Aquesta capa final ajuda a aïllar el ferro de la humitat de l'ambient i permet la conservació de la peça en millor estat de conservació.

Fotografies durant el procés de neteja de la restauració. Pol Camps i Ramon Maroto. APB 2022
 

El procés de conservació de l'objecte no només acaba amb la intervenció de la peça sinó que, també com a mesura de conservació preventiva, s'ha fet una vitrina a mida, el màxim d'estanca possible, per evitar l'entrada de pols i agents degradants per a la peça. A més, es controla la humitat de la vitrina amb un gel intern que absorbeix i regula la humitat relativa de l'entorn, i evita l'acumulació elevada d'humitat que podria ser molt perjudicial per a la peça.

Fotografies després de la intervenció de conservació-restauració. Pol Camps i Ramon Maroto. APB 2022
 

Galeria d'imatges de la Torre del Rellotge

Fotografies de Dani Rovira. Any 2021. ©APB
 

Fotografies de Natàlia Sánchez. Any 2022. ©APB